Veřejná zakázka: FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu - projektová dokumentace a autorský dozor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 3402
Systémové číslo: P21V00000200
Evidenční číslo zadavatele: 53/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-041606
Datum zahájení: 08.11.2021
Nabídku podat do: 10.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu - projektová dokumentace a autorský dozor
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace DURaSP a pro provedení stavby a poskytnutí dalších výkonů a služeb vč. autorského dozoru pro realizaci stavby „FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu“ v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými právními předpisy, zejm. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 169/2016 Sb, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Fakultní nemocnice Brno
 • IČO: 65269705
 • Poštovní adresa:
  Jihlavská 340/20
  62500 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy