Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení FN Brno - Výměna vnitřních dveří pavilonu A,D,E
Odesílatel Jan Nevoral
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.07.2019 15:36:02
Předmět Výzva

Vážení obchodní partneři,

FN Brno se na Vás obrací s výzvou k podání nabídky do uvedené VZ.
Děkuji za Vaši nabídku.
Jan Nevoral


Přílohy
- 2019-242_VÝZVA_Výměna dveří A,D,E.pdf (150.98 KB)