Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Místnost vyšetřovny SPECT
Odesílatel Petra Kaldová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.07.2021 14:01:12
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,
tímto vás vyzýváme k podání nabídky do veřejné zakázky Místnost vyšetřovny SPECT. Výzva včetně příloh je přílohou této zprávy,

S pozdravem

Mgr. Petra Kaldová
Oddělení právních věcí


Přílohy
- Zadávací dokumentace_Vyšetřovna SPECT.pdf (682.30 KB)
- Příloha č. 1 ZD - Vzor smlouvy o dílo.docx (363.15 KB)
- Příloha č. 2 ZD - Projektová dokumentace.zip (10.96 MB)
- Příloha č. 3 ZD - Výkazy výměr.zip (384.25 KB)