Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Gynekologické vyšetřovací stoly
Odesílatel Veronika Hofírková
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2022 11:01:37
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Gynekologické vyšetřovací stoly - VZMR.pdf (386.47 KB)