Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup nákladního automobilu II - elektrovozidlo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 12.10.2023 11:00
Monitory vitálních funkcí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 06.10.2023 11:00
Léčivé přípravky s obsahem avatrombopagumu - sdružený nákup
nadlimitní Příjem nabídek 25.09.2023 27.10.2023 10:00
Infuzní pumpa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 06.10.2023 11:00
Nábytek z FKSP 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 06.10.2023 11:00
Cytarabin
nadlimitní Příjem nabídek 25.09.2023 26.10.2023 09:00
Galcanezumabum II
nadlimitní Příjem nabídek 25.09.2023 26.10.2023 09:00
Údržba a servis tonometrů II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 04.10.2023 10:00
Zákrokový stůl II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2023 04.10.2023 11:00
FeNO+ systém na stanovení vydechovaného NO se spirometrem II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2023 04.10.2023 13:00
Ponesimod - sdružený nákup
nadlimitní Příjem nabídek 22.09.2023 24.10.2023 10:00
Vysokofrekvenční tryskový ventilátor
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 23.10.2023 09:00
Čítač částic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 03.10.2023 11:00
Upgrade spisové služby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 02.10.2023 11:00
High resolution anoskopický systém
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2023 16.10.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››