Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chladničky a mrazničky 11 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2021 09.12.2021 10:00
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno - Datové rozvody II
nadlimitní Zadáno 30.11.2021 31.12.2021 09:00
FN Brno - Samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení objektu č. 16
podlimitní Zadáno 29.11.2021 15.02.2022 09:00
Léčivé přípravky obsahující Osimertinib - sdružený nákup
nadlimitní Zadáno 29.11.2021 31.12.2021 10:00
Dodávka a montáž ústředen EPS v objektech L, Z, T a K
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2021 17.12.2021 11:00
Sada vyšetřovacích čoček II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.11.2021 10.12.2021 11:00
Serverovna - Pracoviště Dětská nemocnice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2021 09.12.2021 09:00
Echokardiograf pro IKK
nadlimitní Zadáno 22.11.2021 23.12.2021 09:00
FN Brno - Parkovací dům Dětská nemocnice - studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2021 20.12.2021 11:00
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno - Asset Management včetně řízení bezpečnostních událostí
nadlimitní Zadáno 18.11.2021 20.12.2021 10:00
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno - Pokročilý bezpečnostní monitoring síťové infrastruktury
nadlimitní Zadáno 11.11.2021 13.12.2021 10:00
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno - Řízení a zabezpečení přístupu koncových zařízení do síťové infrastruktury
nadlimitní Zadáno 09.11.2021 10.12.2021 10:00
HW pro redundantní konektivitu
nadlimitní Zadáno 05.11.2021 20.12.2021 10:00
Ravulizumab
nadlimitní Zadáno 04.11.2021 06.12.2021 09:00
Sekukinumab
nadlimitní Zadáno 02.11.2021 03.12.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016