Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mycí a dezinfekční automat
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2017 23.03.2017 11:00
Plicní ventilátory
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 13.03.2017 11:00
Anesteziologický přístroj
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2017 09.03.2017 11:00
On-line marketingové služby
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2017 07.03.2017 11:00
Odběrové soupravy a náhradní roztoky na odběr a zpracování krve
nadlimitní Zadáno 20.02.2017 28.03.2017 09:00
FN Brno - Nová MR 1,5 T v 1. NP budovy L
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2017 28.02.2017 11:00
Rekonstrukce pracoviště CT ve 3. NP budovy L
podlimitní Zadáno 14.02.2017 09.03.2017 09:00
Kombinované inkubátory
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2017 20.02.2017 11:00
Akreditace zdravotnického zařízení
nadlimitní Zadáno 03.02.2017 17.02.2017 11:00
FN Brno - Technologická obnova operačních sálů - projektová dokumentace II
nadlimitní Zadáno 31.01.2017 16.02.2017 09:00
FN Brno - Dovybavení Traumateamu III
nadlimitní Zadáno 26.01.2017 16.02.2017 10:00
Elektrokardiografy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2017 06.02.2017 11:00
Plicní ventilátor pro KICH
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2017 06.02.2017 11:00
Vybavení FN Brno pro návaznou péči - magnetická rezonance
nadlimitní Zadáno 16.01.2017 22.02.2017 09:00
Obměna části přístupových snímačů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2017 23.01.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016