Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Diagnostická jednotka
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2014 16.05.2014 11:00
Pronájem kantýn ve FN Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2014 19.05.2014 11:00
Rozšíření diskového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2014 06.05.2014 11:00
Atomový absorpční spektrofotometr
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2014 28.04.2014 11:00
Klimatizace vybraných útvarů PMDV a PDM, FN Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2014 25.04.2014 11:00
Školení pro FN Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2014 23.04.2014 11:00
Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno
nadlimitní Zadáno 05.04.2014 08.07.2014 09:30
Převod užívacího práva k licencím VMware vCloud Suit včetně podpory
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2014 14.04.2014 11:00
Rozšíření blade chasiss
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2014 15.04.2014 11:00
Centrální aktivní prvek
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2014 14.04.2014 11:00
Pořízení serverů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2014 11.04.2014 11:00
Operační stoly
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2014 01.04.2014 11:00
Monitorovací soubor
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2014 28.03.2014 11:00
PBTK, údržba a servis zdavotnické techniky VI
nadlimitní Zadáno 01.03.2014 18.04.2014 13:00
Dospávací pokoj
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2014 26.03.2014 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016