Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace nemocničního informačního systému
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je modernizace nemocničního informačního systému zadavatele za účelem reakce na vývoj legislativního rámce a všeobecný technologický rozvoj. Součástí předmětu veřejné zakázky je napojení na externí systémy pro výměnu zdravotnické dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je rovněž poskytování služeb podpory k implementovanému řešení po dobu 60 měsíců.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 01.11.2022 10:00
Datum zahájení: 15.09.2022 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):