Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl 2015/147457/FNBRNO
ID ve SpSl 635984Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Support SW Intersystems Caché
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je zajištění maintenence a supportu licence Ensemble Enterprise Single Server pro Centrum informatiky, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, Brno na 2 roky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04. 12. 2015 11:00
Počátek běhu lhůt: 21. 11. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: