Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
FN Brno - Ústavní lékárna - projektová dokumentace a autorský dozor
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2021 26.10.2021 09:00
Servis kritických aktivních prvků Cisco
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2021 18.10.2021 10:00
Dupilumabum
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2021 18.10.2021 09:00
Evolocumab
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2021 18.10.2021 09:00
Monitorovací soubor pro GPK II
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2021 04.10.2021 09:00
FN Brno - Dodávka a montáž výtahu č. 72 v objektu J1
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.08.2021 22.09.2021 11:00
Anesteziologické přístroje pro KARIM
nadlimitní Příjem nabídek 27.08.2021 07.10.2021 09:00
Cafeteria systém
nadlimitní Příjem nabídek 23.08.2021 25.10.2021 09:00
Odběrové soupravy a náhradní roztoky na odběr a zpracování krve
nadlimitní Hodnocení 23.08.2021 24.09.2021 10:00
Echokardiograf pro PAČ
nadlimitní Hodnocení 18.08.2021 20.09.2021 09:00
FN Brno - NBP - Nadstandardní pokoj KNPT - sociální zázemí
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.08.2021 20.08.2021 14:00
Laparoskopická věž 4K
nadlimitní Příjem nabídek 02.08.2021 07.10.2021 09:00
Oxymap
nadlimitní Hodnocení 30.07.2021 30.08.2021 10:00
Laparoskopická věž 4K s modulem ICG
nadlimitní Vyhodnoceno 29.07.2021 30.08.2021 09:00
Místnost vyšetřovny SPECT
podlimitní Vyhodnoceno 28.07.2021 17.08.2021 10:00
všechny zakázky