Veřejné zakázky Fakultní nemocnice Brno

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
ID profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Idelalisibum
nadlimitní Příjem nabídek 19.06.2019 22.07.2019 09:00
Afliberceptum - antineoplastika II.
nadlimitní Příjem nabídek 17.06.2019 22.07.2019 10:00
Emicizumabum
nadlimitní Příjem nabídek 11.06.2019 16.07.2019 09:00
Realizace provozu platebních terminálů pro Fakultní nemocnici Brno
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2019 01.07.2019 10:00
Anagrelidi hydrochloridum monohydricum 2019
nadlimitní Příjem nabídek 07.06.2019 11.07.2019 09:00
Carfilzomibum
nadlimitní Příjem nabídek 06.06.2019 10.07.2019 10:00
Imunohematologická diagnostika
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2019 25.07.2019 09:00
Triptorelini embonas
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2019 08.07.2019 09:00
Teriflunomid 2019
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2019 03.07.2019 09:00
Teriparatid
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2019 01.07.2019 09:00
FN Brno modernizace onkogynekologického centra V
nadlimitní Příjem nabídek 28.05.2019 25.07.2019 10:00
Zajištění vzdělávání ve studijním programu MBA v českém jazyce pro zaměstnance FN Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2019 21.06.2019 11:00
PMDV, CH - Rozšíření pokrytí GSM signálem COS
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2019 21.06.2019 11:00
PMDV - Výměna chladící směsi COOLSTAR, FN Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2019 14.06.2019 11:00
OCT přístroj
podlimitní Hodnocení 14.05.2019 07.06.2019 10:00
všechny zakázky