Veřejné dokumenty

Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Zadávací a kvalifikační dokumentace, prohlídka místa plnění
Čestné prohlášení_Mezinárodní sankce Standardní prohlášení ohledně neexistence okolností, na základě kterých by na dodavatele nebo jeho poddodavatele dopadaly mezinárodní sankce. Dokument je uzamčen a umožňuje doplnit pouze vyznačená políčka. Dokument MS Word ČP_Mezinárodní sankce_General.docx 32.45 KB
Ostatní
Dohoda o mlčenlivosti - pro VZ vyhlášené po 1. 1. 2024 Uzavření vzorové smlouvy je podmínkou poskytnutí neveřejné části zadávací dokumentace. Dokument je uzamčen a umožňuje doplnit pouze vyznačená políčka. Dokument MS Word VZOR_Smlouva o mlčenlivosti_LOCKED.docx 55.24 KB
Dohoda o mlčenlivosti - pro VZ vyhlášené do 31. 12. 2023 Uzavření vzorové smlouvy je podmínkou poskytnutí neveřejné části zadávací dokumentace. Dokument je uzamčen a umožňuje doplnit pouze vyznačená políčka. Dokument MS Word VZOR_Smlouva o mlčenlivosti_LOCKED.docx 53.77 KB