Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Spotřební materiál pro automatické imunohistochemické barvení 29.09.2016
Plicní ventilátory pro chirurgickou kliniku 08.08.2016
Operační prádlo - mikrovlákno 22.07.2016
Operační stůl 22.07.2016
Ranibizumabum 2016 14.07.2016
Pacientský monitorovací systém 08.07.2016
Glatiramer acetát 2016 17.06.2016
Nilotinib hydrochlorid 2016 17.06.2016
FN Brno - Technologická obnova operačních sálů - návazná péče 07.06.2016
FN Brno - Technologická obnova operačních sálů - stavební práce 07.06.2016
Neonatální plicní ventilátory 24.05.2016
Skiaskopicko-skiagrafická sklopná stěna 23.05.2016
Lanreotidi Acetas 2016 23.05.2016
Pertuzumabum 2016 20.05.2016
FN Brno - Technologická obnova operačních sálů - projektová dokumentace 15.04.2016
Imatinib mesylát 2016 13.04.2016
Erlotinib hydrochlorid 2016 13.04.2016
Trastuzumab Emtansin 2016 13.04.2016
Obinutuzumab 2016 13.04.2016
Radiofarmaka pro PET/MR 30.03.2016
FN Brno - Nový náhradní zdroj včetně stavebních a elektrických úprav 18.03.2016
FN Brno - Dovybavení Traumateamu 07.03.2016
PBTK, údržba a servis zdravotnické techniky VII 02.03.2016
Revize, kontroly a opravy protipožárních klapek a větrání CHÚC 22.02.2016
Spotřební materiál pro analýzu krevních plynů 18.02.2016
1 2  ››