Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Avelumab
nadlimitní Příjem nabídek 31.01.2023 03.03.2023 09:00
Ranibizumabum
nadlimitní Příjem nabídek 30.01.2023 03.03.2023 10:00
Rituximab
nadlimitní Příjem nabídek 30.01.2023 03.03.2023 10:00
ORL UNIT III
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.01.2023 03.02.2023 11:00
Daratumumab
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 28.02.2023 09:00
Panitumumab
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 28.02.2023 09:00
Atraumatické krytí II
nadlimitní Příjem nabídek 25.01.2023 08.03.2023 09:00
Právní služby při realizaci veřejné zakázky pro projekt „Pavilon komplexní hematoonkologické péče FN Brno“
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2023 30.01.2023 08:00
Onasemnogenum abeparvovecum
nadlimitní Příjem nabídek 20.01.2023 21.02.2023 10:00
Inkontinenční pomůcky
nadlimitní Příjem nabídek 16.01.2023 20.02.2023 10:00
Ultrazvuky střední třídy II
nadlimitní Příjem nabídek 13.01.2023 13.02.2023 09:00
Křesla pro pacienty z plánu DDHM 2022 II
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.01.2023 03.02.2023 10:00
Atezolizumab
nadlimitní Příjem nabídek 11.01.2023 14.02.2023 09:00
Romiplostimum
nadlimitní Hodnocení 03.01.2023 03.02.2023 09:00
Léčivé přípravky s obsahem natalizumabu - sdružený nákup
nadlimitní Příjem nabídek 02.01.2023 28.02.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››