Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komunikační zařízení
podlimitní Zadáno 31.12.2020 26.01.2021 09:00
Antivirotika II
nadlimitní Zadáno 31.12.2020 15.02.2021 09:00
FN Brno – Vybudování lůžkových stanic JIP v objektu L – studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.12.2020 19.01.2021 11:00
FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL - architektonicko a provozně-dispoziční studie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.12.2020 14.01.2021 11:00
Humira - stávající pacienti
nadlimitní Zadáno 28.12.2020 22.02.2021 10:00
Benepali – stávající pacienti
nadlimitní Zadáno 28.12.2020 17.02.2021 10:00
Cladribin
nadlimitní Zadáno 28.12.2020 29.01.2021 10:00
Monitorovací soubor pro GPK
podlimitní Zrušeno 16.12.2020 21.01.2021 09:00
Antivirotika
nadlimitní Zadáno 16.12.2020 19.01.2021 09:00
Ropeginterferon alfa-2b
nadlimitní Zadáno 16.12.2020 19.01.2021 09:00
FN BRNO – Rekonstrukce stravovacího provozu – architektonicko a provozně-dispoziční studie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.12.2020 04.01.2021 11:00
Defibrilátory
nadlimitní Zadáno 15.12.2020 11.02.2021 09:00
Interferon beta-1a
nadlimitní Zadáno 14.12.2020 18.01.2021 10:00
Ixazomib
nadlimitní Zadáno 14.12.2020 18.01.2021 10:00
Ibrutinibum
nadlimitní Zadáno 08.12.2020 11.01.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016