Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Léčivé přípravky s obsahem monohydrát niraparib - tosilátu - sdružený nákup
nadlimitní Příjem nabídek 08.12.2023 10.01.2024 10:00
Pomalidomid - sdružený nákup
nadlimitní Příjem nabídek 08.12.2023 10.01.2024 10:00
Transportní lůžka pro ÚNP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2023 22.12.2023 10:00
Nízkomolekulární hepariny pro veřejnou část
nadlimitní Příjem nabídek 08.12.2023 09.01.2024 09:00
Tonometr
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2023 18.12.2023 11:00
Disky do diskových polí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2023 18.12.2023 12:00
Dovybavení TTO
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.11.2023 11.12.2023 10:00
Vozíky pro Spinální jednotku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2023 12.12.2023 11:00
Homogenizátor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2023 12.12.2023 11:00
Tocilizumab
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2023 05.01.2024 09:00
Lůžka pro spánkové centrum
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.11.2023 07.12.2023 11:00
FN Brno – stavební připravenost pro instalaci regálového systému v objektu C
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2023 13.12.2023 09:00
FN BRNO - BOHUNICE ÚSEK ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.11.2023 08.12.2023 10:00
Svítidlo operační
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.11.2023 07.12.2023 11:00
Nákup sterilizačních kontejnerů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2023 28.12.2023 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››