Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kompatibilní tonery
nadlimitní Hodnocení 08.02.2021 19.03.2021 10:00
Enbrel - stávající pacienti
nadlimitní Hodnocení 08.02.2021 12.03.2021 09:00
Hyrimoz - stávající pacienti
nadlimitní Hodnocení 08.02.2021 12.03.2021 09:00
Teduglutid
nadlimitní Hodnocení 02.02.2021 06.04.2021 10:00
Telekomunikační technika
podlimitní Hodnocení 27.01.2021 18.02.2021 09:00
Etikety na popisy léčivých přípravků III.
podlimitní Hodnocení 27.01.2021 19.02.2021 10:00
Zajištění podpory systém RIS eMedSolution
nadlimitní Hodnocení 25.01.2021 26.03.2021 10:00
Baricitinib
nadlimitní Hodnocení 25.01.2021 09.04.2021 09:00
Psychiatrická péče - stoly III
nadlimitní Vyhodnoceno 22.01.2021 08.03.2021 09:00
Spotřební materiál pro koagulometry
nadlimitní Zadáno 22.01.2021 22.02.2021 09:00
Zdravotnická technologie pro IHOK - monitorovací soubor
podlimitní Zadáno 12.01.2021 12.02.2021 10:00
Komunikační zařízení
podlimitní Zadáno 31.12.2020 26.01.2021 09:00
Antivirotika II
nadlimitní Hodnocení 31.12.2020 15.02.2021 09:00
FN Brno – Vybudování lůžkových stanic JIP v objektu L – studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.12.2020 19.01.2021 11:00
FN Brno - Rekonstrukce JIP KIGOPL - architektonicko a provozně-dispoziční studie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.12.2020 14.01.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016