Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Galcanezumabum II
nadlimitní Vyhodnoceno 25.09.2023 13.11.2023 09:00
Údržba a servis tonometrů II
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2023 06.10.2023 14:00
Zákrokový stůl II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2023 04.10.2023 11:00
FeNO+ systém na stanovení vydechovaného NO se spirometrem II
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2023 04.10.2023 13:00
Vysokofrekvenční tryskový ventilátor
nadlimitní Hodnocení 21.09.2023 23.10.2023 09:00
Upgrade spisové služby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2023 02.10.2023 11:00
High resolution anoskopický systém
podlimitní Vyhodnoceno 18.09.2023 16.10.2023 09:00
Ultrazvukové přístroje
nadlimitní Hodnocení 18.09.2023 19.10.2023 09:00
Videolaryngoskopická věž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2023 27.09.2023 11:00
Léčivé přípravky s obsahem fluocinolon - acetonidu - sdružený nákup
nadlimitní Hodnocení 13.09.2023 14.11.2023 10:00
Anesteziologický přístroj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.09.2023 22.09.2023 11:00
HW pro elektronický dotazník dárce krve
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.09.2023 22.09.2023 11:00
Ohřev a chlazení pacienta III
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.09.2023 25.09.2023 11:00
Odstředivka stolní
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.09.2023 25.09.2023 11:00
HW pro operační sály
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2023 20.09.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016