Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Anesteziologické vozíky pro KDAR
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2023 13.09.2023 11:00
Propofol – sdružený nákup
nadlimitní Příjem nabídek 01.09.2023 03.10.2023 10:00
Regály pro TTO
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2023 13.09.2023 10:00
Vybavení klinik IGEK a KIGOPL - Nábytek
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2023 02.10.2023 09:00
Vybavení klinik IGEK a KIGOPL - Vozíky a stolky
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2023 02.10.2023 09:00
HCO membrány
nadlimitní Příjem nabídek 29.08.2023 29.09.2023 10:00
Pojízdný RTG přístroj
nadlimitní Příjem nabídek 29.08.2023 02.10.2023 10:00
Komplexní informační systém pro operační sály a centrální sterilizaci – koncová zařízení III
nadlimitní Příjem nabídek 29.08.2023 29.09.2023 10:00
Léčivé přípravky s obsahem norepinefrin-tartarátu - sdužený nákup
nadlimitní Příjem nabídek 28.08.2023 17.10.2023 10:00
Apalutamid
nadlimitní Příjem nabídek 28.08.2023 23.10.2023 09:00
Přestavba endoskopické sestavy II
nadlimitní Příjem nabídek 28.08.2023 29.09.2023 09:00
Zdravotnické přístroje pro IGEK a KIGOPL
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.08.2023 07.09.2023 11:00
Plošné zdroje pro kalibraci gammakamer
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.08.2023 11.09.2023 11:00
Lůžka
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.08.2023 11.09.2023 11:00
Přístroj na elektroléčbu s vakuovou jednotkou
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.08.2023 08.09.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016