Veřejná zakázka: FN Brno – Serverovna v objektu 9 – studie proveditelnosti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 5368
Systémové číslo: P24V00000546
Evidenční číslo zadavatele: 2024/62127/FNBrno – 20.2.1 Bas/Kot
Datum zahájení: 03.07.2024
Nabídku podat do: 16.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: FN Brno – Serverovna v objektu 9 – studie proveditelnosti
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní náklad a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a zadávací dokumentaci zakázky, dílo - vypracování architektonicko - dispoziční studie pro výše uvedený projekt.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Fakultní nemocnice Brno
 • IČO: 65269705
 • Poštovní adresa:
  Jihlavská 340/20
  62500 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy