Veřejná zakázka: Propofol – sdružený nákup III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 5389
Systémové číslo: P24V00000567
Evidenční číslo zadavatele: 112/24
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-031633
Datum zahájení: 09.07.2024
Nabídku podat do: 12.08.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Propofol – sdružený nákup III
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření kupní smlouvy mezi jednotlivými zadavateli – osobami zúčastněnými na společném zadávání a dodavatelem na dodávky léčivých přípravků dle potřeb jednotlivých zadavatelů.

Specifikace zboží:
Léčivý přípravek s účinnou látkou propofol, ATC skupina N01AX10

Předpokládané množství odebíraného zboží za čtyři roky:
• viz příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Varianty nabídky:
Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídky.

V indikaci:
• dle platného SPC

Rozdělení veřejné zakázky na části:
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na 2 části.

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z uvedených částí, pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je:
• pro část č. 1: 7 705 000,- Kč bez DPH za 4 roky, tj. po dobu účinnosti kupní smlouvy.
• pro část č. 2: 836 000,- Kč bez DPH za 4 roky, tj. po dobu účinnosti kupní smlouvy.

Tato předpokládaná hodnota je stanovena jako maximálně přípustná nabídková cena po konání elektronické aukce.

Překročení této maximálně přípustné ceny, po konání elektronické aukce, je důvodem k vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 541 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město
 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Fakultní nemocnice Brno
 • IČO: 65269705
 • Poštovní adresa:
  Jihlavská 340/20
  62500 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy