Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: OR-CZ spol. s r.o.
IČO: 48168921
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 8 148 760,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 9 860 000,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 25.01.2016