Formulář 54 - Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Název formuláře Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7654010020753


Oznámení je uveřejňováno za období:
rok: 2015 čtvrtletí: 4

Oznámení se týká:
Toto oznámení uveřejňuje

ODDÍL I: IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:
Fakultní nemocnice Brno
Poštovní adresa:
Jihlavská 20
Obec:
Brno
PSČ:
625 00
Stát:
CZ
Kontaktní místa:
Oddělení právních věcí
Tel.:
+420 532233743
K rukám:
Petra Lompejová
       
E-mail (je-li k dispozici):
Lompejova.Petra@fnbrno.cz
Fax:

ODDÍL II: IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ZÁKLADĚ KTERÉ BYLA RÁMCOVÁ SMLOUVA UZAVŘENA

Název veřejné zakázky přidělený zadavatelem:
Bevacizumab 2015
Evidenční číslo veřejné zakázky v IS VZ US:
520753
Zakázka dělená na části (§98 ZZVZ)
Ano
Počet částí zakázky

ODDÍL III: IDENTIFIKACE RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název rámcové smlouvy přidělený zadavatelem:
Bevacizumab 2015
Evidenční číslo rámcové smlouvy přidělené zadavatelem:
Pořadové číslo rámcové smlouvy (v případě, že byla uzavřena na základě VZ dělené na části):
Počet účastníků rámcové smlouvy:
Doba trvání rámcové smlouvy:
Od: 14/12/2015
Do: 14/12/2017
DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 27/01/2016

ODDÍL IV: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADANÁ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: Bevacizumab 2015
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
17/12/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
2 185 542


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
ROCHE s.r.o.
IČO:
49617052
Poštovní adresa:
Dukelských hrdinů 567/52
Obec:
Praha 7
 PSČ:
170 00
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------