Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře "Změna termínu pro podání nabídky"
Číslo jednací ve SpSl 2016/24693/FNBRNO
ID ve SpSl 676573Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Svolávání lékařských týmů
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je zajištění služby "Svolávání lékařských týmů v rámci běžného provozu a krizového režimu".
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29. 02. 2016 11:00
Počátek běhu lhůt: 12. 02. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: