Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce- prodloužení termínu pro podání nabídkyZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: NUP - zdravotnická technika II
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Zdravotnická technika:
Pro část 1 - přístroj je určen pro snímání elektrické srdeční aktivity pacientů.
Pro část 2 - lehátko je určeno pro rychlý a bezpečný přesun pacienta.
Pro část 3 - stůl je určen pro operační zákroky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04. 03. 2016 11:00
Počátek běhu lhůt: 16. 02. 2016