Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: AVOS Vyškov měřící a regulační technika, s.r.o.
IČO: 60748982
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 27 848 920,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 33 697 193,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 13.06.2016