Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Změna termínu předložení nabídky
Číslo jednací ve SpSl 2016/89334/FNBRNO
ID ve SpSl 742036Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: RCHO - zdravotnická technika
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Zdravotnická technika pro Chirurgickou kliniku je rozdělena na 11 částí a u každé části je uveden stručný popis předmětu.
část 1 - přístroj je určen pro snímání elektrické srdeční aktivity pacientů. část 2 – přístroj je určen k resuscitaci pacienta. část 3 - přístroj je určen pro odsávání tělních tekutin. část 4 – slouží k zavádění endotracheálních kanyl při operaci. část 5 – vak je určen k resuscitaci pacienta. část 6 – slouží k poslechu nízkých i vysokých frekvencí. část 7 – slouží k měření tlaku. část 8 – vozík je určen pro špinavé prádlo a nástrojový je určen pro odkládání chirurgických nástrojů. část 9 – slouží k optickému oddělení lůžek při vyšetření pacienta. část 10 – přístroj je určen k ohřevu a udržování teploty roztoků na požadované hodnotě.
část 11 – přístroj slouží pro mytí a dezinfekci operační obuvi.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25. 07. 2016 11:00
Počátek běhu lhůt: 05. 07. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: