Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Změna termínu pro podání nabídky
Číslo jednací ve SpSl 2016/92086/FNBRNO
ID ve SpSl 744866Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Ventilátor pro umělou plicní ventilaci
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka 1 ks ventilátoru pro zajištění umělé plicní ventilace u pacientů všech věkových kategorií.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03. 08. 2016 11:00
Počátek běhu lhůt: 01. 07. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: