Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: DIRS Brno s.r.o.
IČO: 26255618
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 4
Konečná cena zakázky: 16 691 175,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 20 196 322,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 11.07.2016