Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: BMT Medical Technology s.r.o.
IČO: 46346996
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 2 780 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 3 363 800,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 26.08.2016