Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl 2016/124239/FNBRNO
ID ve SpSl 777350Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: FN Brno - Nový náhradní zdroj včetně stavebních a elektrických úprav
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž náhradního zdroje 1 100 kVA. Systém zálohování je navržen z důvodu zabezpečení výkonových požadavků na zajištění zálohy důležitých obvodů areálu nemocnice. V rámci akce budou provedeny nezbytné stavební úpravy pro osazení nového stroje včetně úpravy elektroinstalace a VZT.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt: Oddělení právních věcí
Mgr. Radim Mlčák
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07. 10. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 09. 08. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: