Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Změna zadávací dokumentaceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: FN Brno - rozšíření pracoviště OKH v budově CH
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Veřejná zakázka malého rozsahu na projektovou dokumentaci pro územní souhlas a stavební povolení. Změna dne 28.11.2016 - soutěž na oba stupně projektu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt: Ing. Jaroslav Kmínek, mobil: 602 726 492, e-mail: kminek.jaroslav@fnbrno.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 05.12.2016 11:00
Datum zahájení: 22.11.2016 13:09