Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl 2017/25774/FNBRNOZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Odběrové soupravy a náhradní roztoky na odběr a zpracování krve
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky na dodávky je dodávka odběrových souprav a náhradních roztoků na odběr a zpracování krve a bezúplatná výpůjčka přístrojů – automatických krevních lisů a automatických vah pro odběry krve.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt: Oddělení právních věcí, Ing. Tereza Oškrdalová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 28.03.2017 09:00
Datum zahájení: 20.02.2017 10:00