Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky



Zadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: TENDER CONSORTIUM s.r.o.
IČO: 04854934
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 5 408 025,48 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 6 543 710,83 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 27.03.2017