Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl 2017/52423/FNBRNOZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: FN Brno - Rekonstrukce havarijních rozvodů v objektů L, 3. - 6. etapa, projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky FN BRNO - Rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L - 3 – 6. etapa – projektová dokumentace (dále PD) je uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtových prací a položkového výkazu výměr vč. autorského dozoru pro akci FN BRNO – Rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L, Pracoviště medicíny dospělého věku a na poskytnutí souvisejících výkonů v rozsahu uvedeném dále v zadávací dokumentaci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt: Oddělení právních věcí, Ing. Tereza Oškrdalová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21.04.2017 09:15
Datum zahájení: 28.03.2017 11:00