Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl 2017/114942/FNBRNOZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: FN Brno - Přístavba lékárny k objektu L
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky s názvem „FN Brno – Přístavba lékárny k objektu L“ je vybudování kvalitních prostor pro provoz lékárny, které zohledňují komerčně atraktivní pozici hlavního vstupu budovy L a průchodu do areálu. Součástí stavebně investiční akce je také vybudování kolárny v objektu X, které musí předcházet samotné výstavbě lékárny.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt: Oddělení právních věcí,
Ing. Tereza Oškrdalová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.09.2017 09:00
Datum zahájení: 21.08.2017 11:00