Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl 2017/163776/FNBRNOZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vybavení FN Brno pro návaznou péči - lůžka II
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka nemocničních lůžek včetně příslušenství do Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt: Oddělení právních věcí
Mgr. Kateřina Láníčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 02.01.2018 09:00
Datum zahájení: 26.10.2017 09:00