Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: AbbVie s.r.o.
IČO: 21448725
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 46 077 276,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 50 685 003,60 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 09.01.2018