Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Změna termínu pro podání nabídek
Číslo jednací ve SpSl 2018/21133/FNBRNOZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Real Time PCR cykler
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka přístroje pro kvantitativní stanovení množství DNA, detekci genové exprese a detekci mutací pomocí HRM analýzy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.02.2018 11:00
Datum zahájení: 24.01.2018 15:10