Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: C SYSTEM CZ a.s.
IČO: 27675645
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 4 046 400,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 4 896 144,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 14.05.2018