Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - změna PHVZZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce části 1. NP a 3. NP budovy R – PDM FN Brno
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je řádné a úplné provedení rekonstrukce části 1. NP a 3. NP budovy R – PDM FN Brno v rozsahu a podle projektu a podle podmínek povolení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt: Osoba zastupující zadavatele:
ikis, s.r.o.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21.11.2018 14:00
Datum zahájení: 17.10.2018 10:00