Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl 2018/171377/FNBRNOZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Spotřební materiál pro Centrální sterilizaci
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení v každé části je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka spotřebního materiálu (dále také „zboží“) pro Centrální sterrilizaci, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno po dobu 4 let.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt: Oddělení právních věcí
Mgr. Kateřina Láníčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 28.11.2018 09:00
Datum zahájení: 22.10.2018 09:00