Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl: 2019/18854/FNBRNO
ID ve SpSl: 1221857Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Xerografický papír II
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky xerografického papíru (dále také „zboží“) pro Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno po dobu 2 let.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt: Oddělení právních věcí
Mgr. Kateřina Láníčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.03.2019 09:00
Datum zahájení: 29.01.2019 08:00