Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl 2019/35880/FNBRNOZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Hematologická linka
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka hematologické linky - hematologického analyzátoru, nátěrového a barvicího automatu a digitální morfologie, které budou zapojeny do automatického systému laboratoře. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou rovněž dodávky spotřebního materiálu pro dodanou hematologickou linku po dobu 8 let a poskytování služeb souvisejících s provozem hematologické linky po dobu 8 let. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále pozáruční servis poskytovaný po dobu 48 měsíců na základě budoucí smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.04.2019 10:00
Datum zahájení: 21.01.2019 14:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):