Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
IČO: 25342100
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 19 777 647,03 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 23 930 953,03 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 12.03.2019