Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: BAYER s.r.o.
IČO: 00565474
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 105 928 199,44 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 116 521 019,38 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 18.07.2019