Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kompatibilní tonery
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky kompatibilních tonerů a fotoválců dle potřeb zadavatele.

Veškeré činnosti ve vztahu k dodávce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.
• Musí být dodáno pouze zboží pro tiskárny, které je plně kompatibilní s daným zařízením. Za nekompatibilní je považováno zboží, které nepracuje obvyklým a očekávaným způsobem; tzn., že dochází zejména k tiskovým chybám, neostrému či nepravidelnému tisku, omezení funkčnosti či celkové nefunkčnosti tonerů.
• Kompatibilní zboží musí mít nové veškeré komponenty.
• Pokud je u originálního zboží výrobcem certifikován podle příslušné normy ISO počet vytisknutých stran, musí prodávající dodat odpovídající kompatibilní zboží, které tento požadavek splňuje.
• Tonery musí splňovat normu zdravotní nezávadnosti RAL – UZ 205 (účastník je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení)
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt: Oddělení právních věcí - Mgr. Veronika Havelková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.03.2021 10:00
Datum zahájení: 08.02.2021 09:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):