Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: FN BRNO – Nový urgentní příjem – zhotovení architektonicko a provozně - dispoziční studie 2021-04-22
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Zhotovení architektonicko a provozně dispoziční studie plánovaného rozšíření a restrukturalizace urgentního příjmu ve FN Brno Bohunice.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt: Ing. Josef Chudáček, tel.: 532 231 329, e-mail: chudacek.josef@fnbrno.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.05.2021 11:00
Datum zahájení: 27.04.2021 10:20
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: