Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Spektrální analytický systém (LC-MS)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spektrálního analytického systému pro Ústav laboratorní medicíny - Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno:

Univerzální analytický systém LC-MS pro analýzu širokého spektra látek - jednoduchý i pro nespecializovanou obsluhu (jednoduché uživatelské rozhraní) zahrnující min. autosampler, HPLC pumpu, kolonový termostat, hmotnostní detektor, fluorescenční detektoru a detektor diodového pole spojený s obslužným PC a softwarem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt: Mgr. Kateřina Láníčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.07.2021 09:00
Datum zahájení: 27.05.2021 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: