Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Hemokultivace pro OKMI
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je dodávka spotřebního materiálu – hemokultivačních lahviček pro Ústav laboratorní medicíny - Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie, Pracoviště Nemocnice Bohunice
a Porodnice, Fakultní nemocnice Brno, včetně bezplatného zapůjčení modulárního automatického hemokultivačního systému se satelitním řešením s dostupností 24/7 dle technické specifikace po dobu 4 let a zajištění jeho servisu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt: Ing. Lucie Mičánková, DiS., Oddělení právních věcí
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 13.09.2021 09:00
Datum zahájení: 20.07.2021 09:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):